Het werk van de Gideons wereldwijd

Hoofdkantoor van The Gideons International in Nashville USA

The Gideons International is een vereniging van Christen zakenmannen, zelfstandigen en leiding-gevenden in het bedrijfsleven en bij de overheid. Om toegang te verkrijgen tot verspreidingslocaties is aanhoudend gebed de basis voor ons handelen. Daarnaast is zakelijk inzicht nodig om met leidinggevenden op hoog niveau te kunnen communiceren om tot resultaten te komen

De Gideons zijn vrijwilligers die wereldwijd momenteel (Anno 2015) in 200 landen actief zijn.

Samengevat is het doel van de Gideons: Jezus Christus bekend te maken en daardoor anderen voor Hem te winnen. Door persoonlijk getuigenis en door:

  • Het persoonlijk uitreiken van een Nieuw Testament met Psalmen ( zakformaat):

* in scholen van het voortgezet- en beroepsonderwijs

* in scholen voor Hoger Beroepsonderwijs en in Universiteiten (veelal zijn dit 2-talige -  eng./ned.-
  uitgaven)

* in kazernes en gevangenissen

* in ziekenhuizen, zorgcentra, hospice en verpleeghuizen

* tijdens een persoonlijk en/of zakelijk gesprek. 

  • Het plaatsen van Bijbels en/of Bijbelgedeelten in hotels, motels en vakantieverblijven

De Gideons geloven dat wat in de Bijbel staat waar is. Zij hebben in hun persoonlijk- en zakelijk leven ervaren dat dit boek levens kan veranderen en het een hulp is in het leven van alledag. Anderen hiermee in contact brengen is dan ook het verlangen van iedere Gideon.

De vereniging is in 1899 opgericht en groeit voortdurend. Zij heeft ruim 300.000 leden, waarbij de Gideons en hun echtgenoten (Auxiliaries) ieder een eigen taak hebben. Sinds de oprichting in 1899 werden 1,5 miljard Bijbels en Bijbelgedeelten vanuit plaatselijke afdelingen verspreid. In Nederland gebeurt dit sinds 1948, momenteel zijn er 18 afdelingen.

Om dit wereldwijde werk in goede banen te leiden is er een hoofdkantoor van de vereniging dat gevestigd is in Nashville, Tennessee/ U.S.A. Het merendeel van de leden woont buiten de V.S.

Naar The Gideons International

 

Uitgangspunten

De vereniging is op geen enkele wijze organisatorisch en uitvoerend verbonden met kerken of andere instellingen die zich bezighouden met Bijbelverspreiding of evangelisatie. De persoonlijke inzet van de leden vormt de basis van het werk. Gebed is de belangrijkste pijler van de Gideons.

De Gideons beschouwen zich als verlengstuk van de kerken en gemeenten. Iemand die na ontvangst van een Nieuw Testament aan de Gideons om pastorale begeleiding vraagt, wordt altijd doorverwezen naar een plaatselijke kerk of gemeente.
Alle Bijbels en Nieuwe Testamenten worden gratis ter beschikking gesteld.
De leden betalen zelf de kosten van hun afdeling en dragen door middel van hun contributie bij aan de kosten van de (inter)nationaal afdelingen.
Alle giften worden besteed voor de aanschaf en het transport van de Nieuwe Testamenten; er blijft dus niets hangen aan de zgn. strijkstok. Dit laatste is een belangrijk argument om uw gift aan de Bijbelverspreiding van The Gideons International te geven.