Het Nederlandse bestuur

         Een landelijke coördinator
         De landelijke penningmeester
         De landelijke kerkcoördinator
-        De landelijke ledencoördinator
-        De landelijke Bijbelcoördinator (nog vacant)
-        Een Zone-coördinator (regio Zuid)
         De landelijke Auxiliary-coördinator