Financiële verantwoording

Donaties

Kostprijs van een zakformaat bijbel (het Nieuwe Testament en de Psalmen) slechts € 1,25
Een 2-talig NT kost € 2,=; Groot-letter-NT (+ Psalmen) kost € 2,50.

Goedkoper kunnen we ze niet maken, ook al delen wij ze gratis uit.

The Gideons International is voor de financiering van haar Bijbelverspreiding geheel afhankelijk van giften en legaten. Er wordt in geen enkel land subsidie door de overheid of andere instanties aan onze Bijbelverspreiding gegeven. 

Het merendeel van de donaties bestaat uit bijdragen van de kerken en verder van de leden van de vereniging en andere donateurs

Wereld Bijbelfonds 
Alle bijdragen worden in het Internationale Bijbelfonds gestort, dat door het hoofdkantoor in Nashville onder toezicht van het Internationaal Bestuur wordt beheerd. 

Bij de uitgaven voor het drukken van Bijbeluitgaven geldt het solidariteitsprincipe: toewijzing van de geldmiddelen geschiedt op basis van de behoefte per land, ongeacht de inkomsten uit het betreffende land. 

ALLE GIFTEN VAN KERKEN EN PERSONEN WORDEN  GEBRUIKT VOOR DE AANKOOP EN HET TRANSPORT  VAN DE BIJBELS
(Sinds 1899 is dit een statutaire verplichting.) 

De kosten van organisatie en overheadkosten worden volledig door de eigen leden zelf betaald (naast hun contributie voor lidmaatschap). 

De Nederlandse situatie 
In Nederland wordt ongeveer 65% van de kosten van de verspreidde Bijbels door giften gedekt. Kosten gaan echter voor de baat uit: in het vertrouwen dat onze verspreidingen steeds meer waardering ontmoeten zal de omvang van de donaties ook toenemen. 
In een rijk land als Nederland moet dit mogelijk zijn.

The Gideons International in Nederland is aangemerkt als een ANBI instelling.

Uw bijdrage is daarom van harte welkom !

NAAR DONEREN

Hoe kunt u ons met een financiële bijdrage in het Bijbelfonds steunen? 

Privé zijn er drie mogelijkheden: 
1. Door een eenmalige of periodieke gift 
2. Het afsluiten van een lijfrenteschenking 
3. Het opnemen van The Gideons International in uw testament. 

Uw giften zijn desgewenst aftrekbaar bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Lijfrenteschenkingen en legaten vereisen de inschakeling van een notaris. The Gideons International is een ANBI erkende instelling.

Als kerk of gemeente: 
U kunt ons steunen door het overmaken van een jaarlijkse bijdrage of het houden van een collecte.


Vermeld -indien u dat wilt- een adres en/of e-mailadres zodat wij u een bevestiging kunnen sturen.
Voor giften in Nederland is het adres als volgt:


Stichting The Gideons International Nederland           
Bankrekeningnummer NL35 INGB 0000 1860 18